Eğitim Mh. Ahsen Çıkmazı Sk. Sadıkoğlu 5 Plaza No:12/41
Hasanpaşa, Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Kullanım Koşulları

Burada açıkça verilmeyen, belirtilmeyen hakların tümü saklıdır.

Kullanım Koşulları

Bu sunucudan yüklenmek üzere sunulan tüm yazılımlar (“Yazılım”), Rubicube Yazılım, Donanım ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin (“Rubicube”) telif haklarına sahip olduğu çalışmalardır. Yazılım, varsa beraberinde veya içinde bulunan Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasının (“Lisans Anlaşması”) şart ve koşulları çerçevesinde kullanılır. Hiçbir son kullanıcı, şartlarını kabul etmeden önce Lisans Anlaşması’nı beraberinde veya içinde bulunduğu Yazılımı kullanamaz.

Yazılım, Lisans Anlaşması’na göre kullanım amacıyla yalnızca son kullanıcılar tarafından yüklenebilir. Yazılımın Lisans Anlaşmasına aykırı bir şekilde çoğaltılması veya dağıtılması yasalarla açıkça yasaklanmış olup, ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Yasağı ihlal edenler hakkında mümkün olan en ağır şekilde yasal takibat yapılacaktır.

Yukarıdakilere hiçbir kısıtlama getirmeksizin yazılımın ileride çoğaltılmak veya dağıtılmak üzere başka bir sunucuya veya yere kopyalanması açıkça yasaklanmıştır.

Yazılım, bir garantiye konu edilmişse, bu yalnızca lisans anlaşmasının şartları kapsamında garanti altına alınmıştır.

Bu Web Sitesindeki Belgelere İlişkin Beyan

Bu web sitesindeki (“Site”) Belgeleri (iş raporları, bilgi sayfaları ve Sıkça Sorulan Sorular) kullanma izni (1) aşağıdaki telif hakkı notunun tüm kopyalarda görünmesi ve hem telif hakkı notu hem de bu iznin bulunması, (2) bu Site’deki Belgelerin sadece bilgi amaçlı ve gayri-ticari veya özel amaçlarla kullanılacağı ve herhangi bir ağ bilgisayarına kopyalanmaması ve (3) Belgelerde hiçbir değişiklik yapılmaması şartıyla verilir. Başka amaçlarla kullanım yasalarla açıkça yasaklanmıştır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. Yasağı ihlal edenler hakkında mümkün olan en ciddi şekilde takibat yapılacaktır.

Rubicube web sitelerinin unsurları ticari marka, haksız rekabet ve diğer yasalarla koruma altına alınmış olup, kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya taklit edilemez. Hiçbir Rubicube sitesinin logo, grafik, ses veya görüntüsü, Rubicube’nin ilgili izni olmadıkça kopyalanamaz veya taklit edilemez.

Rubicube, bu web sitesinde herhangi bir amaçla yayınlanmış olan belgeler ve ilgili grafiklerde bulunan bilgilerin uygunluğuna dair hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Bu belge ve grafikler herhangi bir garanti kapsamında olmaksızın “oldukları gibi” sunulmuştur. Rubicube, tüm dolaylı garantiler ve satılabilirlik koşulları belli bir amaca uygunluk, tasarruf hakkı ve ihlal etmeme dahil olmak üzere bu bilgiler ile ilgili tüm garanti ve koşullardan burada feragat etmektedir. Rubicube, bu web sitesinde verilen yazılım ve belgelerin kullanımı veya yerine getirilmesi, hizmet ve bilgilerin sağlanması veya sağlanamamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak bir sözleşme davası, ihmal ya da başka bir hukuk dışı fiil sırasında veri kullanma, kullanamama veya kâr kaybı sonucu ortaya çıkan hiçbir özel, dolaylı ya da sonuç itibariyle ortaya çıkan zarardan sorumlu değildir.

Bu web sitesinde yayınlanan belgeler, grafikler ve diğer materyallerde teknik yanlışlıklar veya yazım hataları olabilir. Bunlar periyodik olarak güncellenmektedir. Rubicube, burada sözü edilen ürünlerde, yazılımlarda veya diğer materyallerde istediği zaman düzeltme, yeniden düzenleme, değişiklik ve güncelleme yapabilir.

Bu Web Sitesinde Sunulan Yazılım, Belge ve Hizmetlere İlişkin Notlar

Rubicube, bu web sitesinde verilen yazılım ve belgelerin kullanımı veya yerine getirilmesi, hizmet ve bilgilerin sağlanması veya sağlanamamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak bir sözleşme davası, ihmal ya da başka bir hukuk dışı fiil sırasında veri kullanma, kullanamama veya kâr kaybı sonucu ortaya çıkan hiçbir özel, dolaylı ya da sonuç itibariyle ortaya çıkan zarardan sorumlu değildir.

Üçüncü Tarafların Sitelerine Bağlantılar

Bu Bölümdeki bağlantılara gittiğinizde Rubicube’nin web sitesinden çıkmış olacaksınız. Bağlantıların gittiği web siteleri Rubicube’nin kontrolünde olmadığı için Rubicube, hiçbir suretle bağlantının yönlendiği sitenin içeriği veya orada verilen bağlantılar ya da o web sitelerindeki değişikliklerden, güncellemelerden, yayınlarından ve diğer iletim biçimlerinden sorumlu değildir. Rubicube, diğer web sitelerine verdiği bağlantıları kolaylık sağlamak amacıyla vermiş olup, bu bağlantıların Rubicube web sitesinde bulunması Rubicube tarafından onaylandıkları, denetlendikleri veya kontrol edildikleri anlamına gelmez.

Telif Hakkı Notu

Telif Hakkı ©2016 Rubicube Yazılım, Donanım ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Tüm hakları saklıdır.

Burada açıkça verilmeyen, belirtilmeyen hakların tümü saklıdır.